Ιούλιος 31, 2014

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ WWF Ελλάς και ΥΠΕΚΑ

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του WWF Ελλάς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Αντικείμενο του συμφώνου υπήρξε ο ρόλος του ΥΠΕΚΑ ως εταίρου στο πρόγραμμα ώστε να κηρύξει την περιοχή της Γυάρου και της θαλάσσιας ζώνης γύρω από αυτήν Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ).

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας και η Γενική Γραμματέας  του ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία συνέβαλε στην   ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής.
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, ξεκίνησε το 2013 και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από την περιοχή Natura της Γυάρου και τη στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας και των τοπικών οικονομιών των νησιών Σύρου και Άνδρου. Πρότυπη αφού ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής θα γίνει από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η αλιευτική κοινότητα, ο τουριστικός κλάδος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία κ.α

Η συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ ως εταίρου του προγράμματος δεν ενέχει κάποιο οικονομικό σκέλος.  Αφορά στη θεσμική κατοχύρωση της περιοχής, κάτι που προκύπτει άλλωστε από τις αρμοδιότητές του βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας.
Για το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE  θα δουλέψουν μαζί για τα επόμενα τρία χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τethys καθώς και οι ΜΚΟ ΜOm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το WWF Ελλάς.  Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE (LIFE12 NAT/GR/000688)  “Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό.

© Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής