Κοινωνική και Οικονομική Μελέτη για τις Τοπικές Κοινωνίες

Η προστασία της φύσης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες που ζουν, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη φύση. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για να συνταχθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που είναι απαραίτητη για την θεσμοθέτηση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απαιτούνται, εκτός από τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και στοιχεία που αφορούν το ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, παράλληλα με τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, η ομάδα του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» θα μελετήσει και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τάσεις που επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες της Άνδρου και της Σύρου.

Οι επιστήμονες καταρχάς θα εξετάσουν τα υφιστάμενα στατιστικά δεδομένα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να σκιαγραφήσουν την κοινωνική και οικονομική δομή της περιοχής και να διαμορφωθεί ένα πλάνο για τη συλλογή επιπλέον δεδομένων  από τους ψαράδες και τους κατοίκους των νησιών Σύρου και Άνδρου.

2864341355_c0da961328_o

© Γ. Παξιμάδης/ WWF Ελλάς

Έτσι, κατά τη διάρκεια της έρευνας θα πραγματοποιηθούν ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα ψαράδων, ώστε να συλλεχτούν στοιχεία για τις αλιευτικές δραστηριότητες, τις τεχνικές ψαρέματος και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα που αφορούν την αλιευτική κοινότητα. Αντίστοιχα  θα πραγματοποιηθούν ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα και των κατοίκων, ώστε να συλλεχτούν στοιχεία για τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες και τις κοινωνικο-οικονομικές τάσεις που επικρατούν στη Σύρο και την Άνδρο.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σειρά συνεντεύξεων σε εμπλεκόμενους φορείς και άτομα με σκοπό να καταγραφούν τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των κατοίκων και να κατανοηθούν πιθανές πηγές ανταγωνισμού και διαμάχης που αναπτύσσονται στον κοινωνικό ιστό. Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αποτυπωθούν οι τυπικές και άτυπες μορφές εξουσίας στην τοπική κοινωνία, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων φορέων.

Με την ολοκλήρωσή της συγκεκριμένης έρευνας θα έχει παραχθεί μια σημαντική βάση δεδομένων, ιδιαίτερα πολύτιμη κατά τον σχεδιασμό της νέας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση της από την Επιτροπή Συνδιαχείρισης.