Περιβαλλοντική Μελέτη για την Αποτελεσματική Προστασία της Περιοχής

Η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία προϋποθέτει για τη θεσμοθέτηση μιας προστατευόμενης περιοχής από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) τη σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), ενώ αντίστοιχα για τον προσδιορισμό ενός Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απαιτείται η σύνταξη μιας Οικολογικής Μελέτης Τεκμηρίωσης.

Η σύνταξη, με βάση όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει η ελληνική νομοθεσία, των παραπάνω μελετών είναι ένα βασικό και απαραίτητο βήμα για τη θέσπιση, λειτουργία και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία της νέας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής που επιδιώκουμε να δημιουργηθεί.

_MG_2380

© Α.Bonetti/ WWF Ελλάς

Η ολοκλήρωση της δράσης θα καταλήξει σε δυο λεπτομερείς μελέτες για την κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προτεινόμενης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 και της περιβάλλουσας θαλάσσιας ζώνης της. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια για την περιοχή, που θα συνταχθούν με βάση της αρχές της οικοσυστημικής προσέγγισης και της θαλάσσιας χωροταξίας.

Παράλληλα θα συνταχθούν και δύο νομοθετικά σχέδια για τον προσδιορισμό της περιοχής ως «Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή» και ως «Καταφύγιο Άγριας Ζωής», τα οποία θα υποβληθούν στις εθνικές αρμόδιες αρχές για έγκριση, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να κατοχυρωθεί η θεσμική προστασία της Γυάρου.