Φεβρουάριος 29, 2016

Σειρά επαφών με ενδιαφερόμενους φορείς και χρήστες της Γυάρου

Όλη την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στη Σύρο σειρά επαφών και συναντήσεων με φορείς των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, των κυνηγών και του τουριστικού τομέα  όπως το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Οι εκπρόσωποι των κύριων χρηστών και ενδιαφερόμενων με την περιοχή της Γυάρου ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE και για την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου. Στις πολύ εποικοδομητικές αυτές συναντήσεις οι τοπικοί φορείς τόνισαν το ενδιαφέρον τους για την περιοχή και εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες τους για τα μελλοντικά μέτρα διαχείρισης και πως αυτά θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες ανθρώπινες. Η ομάδα του προγράμματος τόνισε την  ανάγκη ενεργής συμμετοχής των τοπικών φορέων στον κατάλληλο σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης που θα συμφωνηθούν από κοινού από την Επιτροπή Συνδιαχείρισης που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το επόμενο διάστημα.