Φεβρουάριος 3, 2015

Ολοκλήρωση της σύνταξης της πρότασης δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

O Υπεύθυνος επικοινωνίας της MOm, σε συνεργασία με τον εξωτερικό εκπαιδευτικό, ολοκλήρωσε τη σύνταξη της τελικής πρότασης των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προγράμματος. Η πρόταση υποβλήθηκε επίσημα στο σχετικό Υπουργείο Παιδείας και με την έγκριση όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες θα αρχίσουν.