Ιούνιος 25, 2014

Ετήσια αναφορά για την κατάσταση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο

Στα τέλη Ιουνίου η MOm ολοκλήρωσε την πρώτη «ετήσια αναφορά για την κατάσταση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο». Το κείμενο αυτό έχει βασιστεί στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης D.3, αλλά και στο σύνολο της προηγούμενης ερευνητικής δραστηριότητας της MOm στη Γυάρο από το 2004. Αποτελεί λοιπόν μία μελέτη βάσης, η οποία περιγράφει αναλυτικά και σε βάθος τη γνώση μας για τον τοπικό πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο, αλλά και την παρούσα κατάστασή του όσον αφορά στη διατήρησή του. Η αναφορά αυτή θα εκδίδεται κάθε χρόνο από τη MOm, και στο τέλος του προγράμματος θα υπάρξει μία συνολική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων που θα έχουν συγκεντρωθεί, καθ’ όλη την υλοποίηση του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE αξιολογώντας σε βάθος και για το μέλλον την κατάσταση του τοπικού πληθυσμού της Γυάρου.

Για περισσότερα διαβάστε εδώ