Δεκέμβριος 20, 2014

Ανάλυση φωτογραφιών Μεσογειακών φωκών Γυάρου από τη MOm

Η ομάδα πεδίου της MOm εστίασε τις προσπάθειές της στην ανάλυση όλων των φωτογραφιών που συλλέχθηκαν από τις υπέρυθρες φωτογραφικές μηχανές προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα διαφορετικά νεογέννητα της τελευταίας αναπαραγωγικής περιόδου. Επιπλέον, όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία (κατά τη διάρκεια των άμεσων παρατηρήσεων και από τις υπέρυθρες φωτογραφικές μηχανές αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων της MOm για την περαιτέρω ανάλυση.